Obec, ležící v nadmořské výšce cca 470 m.n.m, v roce 1939 čítala 86 obyvatel a byla částí obce Halmgrün (dnešní Podlesí), se kterým měla společný katastrální výměr 391 hektarů. Školský obvod měla v obecní jednotřídní škole, v Ruprechtově a farnost v Hroznětíně (tehdejším Lichtenstadtu), ke kterému byla pravděpodobně také v roce 1942 přičleněna.

mapa 7

První doložená písemná zmínka o Velkém Rybníku je z roku 1585, kdy je již uváděn pod názvem Grossenteich. Již v té době byl součástí obce Podlesí, jejíž známá historie spadá až do 12. století. Po vzniku farnosti v Hroznětíně na začátku 13. století přešla totiž část obce Podlesí k faře do Hroznětína. Velký Rybník byl po staletí hlavně zemědělskou obcí, ale s postupem rozvoje lesních činností a využívání vodních ploch došlo i v této oblasti k dalšímu rozvoji. Na přelomu 19. a 20. století měl Velký Rybník 9 zemědělských usedlostí, z nichž největší byl statek Ernsta Siegla (čp. 1), ke kterému patřilo 20 hektarů polí a jehož součástí byl i hostinec "U Divoké kachny" (Gasthaus zur Widente). Druhou největší usedlostí byl statek Josefa Hönla (čp. 9) s 10 hektary polí a s hostincem "Zelený strom" (Gasthaus Grüner Baum), kde je dnes známý domácí pivovárek a restaurace U Hastrmana. Ostatní usedlosti měly výměru polností kolem pěti hektarů. V domě čp. 8 byla hájovna, spravující honitbu Velký Rybník, která byla v majetku panství Ostrov. Posledním revírníkem, který v hájovně bydlel, byl Johann Schütz. V domě Johanna Sticha (čp. 12) byl obchůdek s potravinami a smíšeným zbožím a před přestavbou domu čp. 17 na letní sídlo karlovarského zubaře Augusta Macka byl v tomto domě hostinec "Bouda u rybníka" (Teichbaude).

pohlednice

Součástí hospodářského života obce byla také již zmíněná honitba Velký Rybník. Před rokem 1918 byla honitba v majetku ostrovských velkoknížat z Toskánska a po převodu na obec Sadov (tehdejší Sodau), pod kterou katastrálně obce Podlesí a Velký Rybník v té době patřily, bylo honební právo pronajímáno. V záznamech o pronájmu honebního práva najdeme mimo jiné jména Wenzla Raua a Ferdinanda Funka ze Sadova nebo Ernsta Raua z Podlesí. Posledními doloženými nájemci honitby byli Ferdinand Funk ze Sadova a Rudolf Kreisl z Podlesí. Velkorybnická honitba se vyznačovala velkým množstvím zvěře. Vedle bohaté zásoby srnčí zvěře, zajíců, bažantů a koroptví, zde byli také tetřevi a ojediněle i sluky a křepelky. Součástí honebního revíru byla také vodní plocha Velkého Rybníka o velikosti 52 ha, s velkým množstvím kachen. Během letních měsíců v mokřadech kolem rybníka hnízdili i bekasiny, kolihy, potápky, bukači, kulíci, slípky zelenonohé a jiné vodní ptactvo. Na ryby bohaté vodstvo Velkého Rybníka nabízelo bohaté příležitosti k rybolovu.

V první polovině 20. století se Velký Rybník a oblast kolem něj stává oblíbenou rekreační oblastí. Mnoho lidí z Karlových Varů sem přijíždělo za víkendovým odpočinkem a turistikou v okolí a to až k úpatí Krušných hor. Naprosto lákavé výhledy nabízely svahy Krušných hor na severu a na jihovýchodě vrcholky Doupovských hor. V té době bylo také hojně využíváno železniční spojení na trati Dalovice - Merklín, které byla založena již v roce 1902.

Na okraji rybníka si postavilo mnoho, většinou o rybaření se zajímajících karlovarských obchodníků, víkendové domy. Nově byl postaven letní dům profesora Andrease Kühnla z K.Varů (čp. 14), vila notáře Wiesnera (čp. 15) nebo vila Rudolfa Siegla (čp. 16). Mimo již zmiňované přestavby čp. 17 byl také u rybníka nově postaven dům klenotníka Edwina Pokory z Rybář (čp. 18).

Na přelomu 50. a 60. let 20. století na základě rozhodnutí ONV v K.Varech dochází k rozparcelování pozemků kolem rybníka a jejich přidělování k rekreaci převážně pro obyvatele K.Varů a Ostrova. Došlo tak k vytvoření lokality, která dnes čítá skoro 600 rekreačních objektů, aniž by byla tato oblast zajištěna jakoukoliv základní infrastrukturou (voda, kanalizace).

Velký Rybník byl jedinou obcí, spadající dnes pod Hroznětín, která neměla nikdy svou kapličku. Pouze u domu čp. 10 se díky iniciativě místních podařilo obnovit křížek božích muk.